“De coronacrisis legt een leegte bloot”

De tentoonstelling Gek van Kunst wordt vanwege corona keer op keer uitgesteld. In deze vijfde bijdrage in de reeks met coronagesprekken met onze kunstenaars is het de beurt aan Hans van Uden. Hij vertelt over de lessen die de wereld uit corona zou kunnen trekken. “Er is te weinig aandacht voor het innerlijk.”

Het huis van Hans van Uden lijkt op een galerie, op alle muren hangen werken, andere schilderingen leunen tegen stoelen en wanden. De coronatijd hindert hem niet, sterker nog: die inspireert hem juist om zijn boodschap over te brengen op het doek. “Deze tijd zou ons kunnen stimuleren naar binnen te kijken, maar we blijven toch te veel gericht op buiten, op wanneer alles weer opengaat, we weer in actie kunnen komen, de economie weer gaat draaien. We laten de kans lopen om beter naar onze binnenwereld te kijken.”

De politiek heeft in zulke tijden een taak, vindt Hans, om de samenleving naar een nieuwe post-coronatijd te geleiden, met minder focus op groei. “Ook de kunstenaars hebben hierin een rol, die kunnen de aandacht richten op de irrationele kant van het leven.” Als aanvulling op de andere aspecten des levens, benadrukt hij. “De jongeren hebben veel moeite met deze tijd, die zijn vooral naar buiten gericht. De crisis legt de leegte bloot dat we in paniek raken als het externe wegvalt.” Hans zegt niet optimistisch te zijn dat zijn boodschap zal aanslaan. “Ik vrees dan na corona alles weer bij het oude blijft.”

Hans schuift een kloek boekwerk naar voren over zijn grote inspiratiebron Carl Gustav Jung, een van de denkers over de ‘mundus imaginalis’, die je leert een wereld voor te stellen buiten je geijkte kaders. Een van de coronawerken van Hans heet ‘twee oude geliefden’, twee bomen waarvan je je kunt voorstellen dat ze contact zoeken met elkaar. “Ik ben een romanticus”, bekent Hans. “We zijn met z’n allen in relatie tot elkaar en tot de natuur. Ik wil die liefde vereeuwigen, die we soms zelf niet eens kennen, soms verborgen blijft, en daarmee de goedheid laten voelen die in deze wereld vaak ondergeschikt wordt gemaakt.”